KINGKILLER CHRONICLE - ZINARIYA

Patrick Rothfuss 'Kingkiller Tarihi na Kayan Lissafin Lasisi.
Patrick Rothfuss yana cikin rayayye cikin tsarin zane don kowane kayan ado na wannan layin.

9 kayayyakin

9 kayayyakin